Másodlagos menü

Szerviz vállalási feltételek

Szerviz Info

Felhívjuk tisztelt ügyfeleink figyelmét, hogy a szerviz csak a szervizlapon feltüntetett hibákat vizsgálja, egyéb (az átadáskor nem közölt) hibákért nem vállal felelősséget. Azonban a javítás közben feltárt egyéb hibákról ügyfeleinket tájékoztatjuk és javaslatot teszünk esetleges elhárításuk lehetőségeiről. Az üzletben vásárolt alkatrészeket ingyenesen beépítjük, ez alól kivételt képez az alaplap csere. Szervizünk a hiba megállapítása után tájékoztatja ügyfeleinket és árajánlatot ad a várható javítási költségekre. Ha az ügyfél eláll a javítástól 5.000 Ft bevizsgálási díjat számíthatunk fel.

A szerviz a szoftverek telepítését szolgáltatás keretében végzi, a munkadíj csak a szolgáltatásra vonatkozik. Ezen szolgáltatással az ügyfél nem kap használati és licenc jogot a telepített szoftverekre.  A szerviz csak olyan szoftverek telepítését végzi, melyekkel az ügyfél rendelkezik. A szerviznek nem áll módjában az átadott szoftverek, telepítő lemezek és licenc kódok eredetiségét ellenőrizni, az átadott szoftverek telepítése utáni minden esetleges jogi következmény az ügyfelet terheli.

A szervinek átadott készüléken tárolt adatok, programok, beállítások, szabadalmi és szellemi alkotások joga alá tartozó információk, megoldások megőrzése, mentése kizárólag a megrendelő feladata. A szerviz nem vállal felelősséget a javítás, karbantartás alatt bekövetkező esetleges módosulásokra, adat veszteségre. A szerviz nem felel adatvesztéssel, adatsérüléssel okozott károkért, továbbá közvetett vagy következményi károkért, haszonvesztésért, még akkor sem, ha ennek bekövetkezése az elvégzett javításra, karbantartásra vezethető vissza.

A szerviz kiegészítő szolgáltatás keretében nyújt adatmentő, adat visszaállító tevékenységet Díjazása, ha ez javítás közbeni biztonsági mentésként történik, a javítási költségen felül 10.000 Ft.

A szolgáltatást önálló tevékenységként megrendelő ügyfeleink részére a díjazás egyedi megállapodás szerint történik, ami függ az adatok mennyiségétől, az adathordozótól, ezen eszközök állapotától.

 

 

 

A mentett adatokat a szerviz a mentéstől számított 2 napig őrzi meg. Az adatok tulajdonával a megrendelő rendelkezik, a szerviz ezen adatokat, harmadik félnek nem adja át.

Amennyiben az átadott készülék piszkos állapotban kerül átvételre, a készülék tisztítását a szerviz elvégzi, ennek költségei a megrendelőt terheli

A javítások határideje 1 – 5 munkanap. Ezen határidőt a szerviz igyekszik betartani, de a javításból eredő egyéb okok miatt a módosítás igényét fenntartja. A javítás elvégzéséről a szerviz a megrendelőt telefonon, elérhetetlenség esetén SMS –ben tájékoztatja. Amennyiben a készüléket az ügyfél az értesítés után 10 munkanapon belül nem veszi, át a szerviz az ügyfelet újból megpróbálja értesíteni telefonon (ezek után szervizünk többször nem próbálkozik).  Amennyiben a sikeres értesítés után az ügyfél a készüléket 10 munkanapon belül nem veszi át, úgy a szerviz tárolási díjat számol fel. A tárolási költség naponta a készülék aktuális piaci árának 1%, de minimum 600 Ft/nap. Ha a tárolási költség és a javítási díj összege eléri a készülék aktuális piaci árának 75% -át, vagy az ügyfél a sikeres értesítés után 60 nappal sem veszi át, a készülék tulajdon joga átszáll a szervizre, az ügyfél ez után semmilyen követeléssel nem élhet. A szerviz a készüléket tovább értékesíti, vagy megsemmisíti.

 

A szerviz fenntartja azon jogát, hogy a tájékoztatót, az abban közölt tényeket, szabályokat módosítsa. Amennyiben a tájékoztatóban szereplő szabályzás ütközik bármilyen hatályos törvénnyel, jogszabállyal, úgy a törvényben, jogszabályban rögzítettek a mérvadóak.