Másodlagos menü

Garanciális Információk

Garancia Info

Megrendelő az általa megrendelt árucikkek vonatkozásában szavatossági igényeit a Polgári törvénykönyv 305. §-ban foglaltak szerint érvényesítheti, valamint a kereskedőt az egyes tartós használatra rendelt termékek esetén jótállási kötelezettség terheli a 117/1991.(IX.10) Kormányrendeletben foglaltak szerint. Felek között ezen szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekben a Polgári törvénykönyv, illetve a távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II. 5.) Kormányrendelet rendelkezései az irányadóak. A nyomtató kellékek nem tartoznak a jogszabály szerint jótállási kötelezettség alá, ennek ellenére cégünk 1-2 év vagy élettartam garanciát vállal ezen termékekre. A toner chipekre nem vállalunk garanciát!

 

Garanciális ügyintézés menete:

Ha a meghibásodott termék rendelkezik garancialappal, úgy a garancialapon feltüntetett szakszerviz illetékes a garanciális ügyintézés tekintetében.

Azoknak az eszközöknek, melyek nem rendelkeznek garancialappal, cégünk végzi a garanciális ügyintézést. A garanciális termékeket lehetőség szerint eredeti csomagolásban, gyári tartozékaival együtt kell megtenni.

Kérjük, hogy gondoskodjon visszajuttatott termékek megfelelő csomagolásáról, mivel a szállítás során keletkezett károkért nem vállalunk felelősséget. Elveszett garancialevelet nem áll módunkban pótolni. A garancialevélen történő bármilyen utólagos javítás, törlés, vagy átírás, valótlan adatok bejegyzése a garancialevél érvénytelenségét vonja maga után. A garanciális ügyintézés hossza, általában 2-3 hét, esetenként ennél rövidebb és hosszabb is lehet.

 

- A visszaküldött termékeket bevizsgáljuk, azok javíthatóságát vagy cserejogosultságát megállapítjuk.

- A termék gyáriszám/vonalkód sérülése vagy elvesztése, valamint a termék fizikai sérülése garanciavesztést von maga után.

- A nem rendeltetésszerű használatból eredő károk és az ezzel kapcsolatos garanciális költségek a kár okozóját terhelik!

- Tonerek garanciális ügyintézéséhez minden esetben tesztlap szükséges, amin látszik a toner használtsága %-ban.

- Memóriakártyák, pendrive-ok, memóriák, egyéb termékek csomagolásán esetenként vonalkód szerepel. A beazonosíthatóság miatt ezt a vonalkódot minden esetben meg kell őrizni.

 

 A vásárlástól számított 3 munkanapon  belül meghibásodott terméket azonnal cseréljük,  vagy ha cserélni nem tudjuk, visszafizetjük az árát.

Garancia alól kizáró okok:

- A terméken égés, törés, repedés vagy  egyéb fizikai-, látható sérülés.

- Nem rendeltetésszerű használat. Nem rendeltetésszerű  használatnak minősül a termék gyári beállításait  meghaladó teljesítményen történő használat,  a termék leírásában megadott paramétereket  meghaladó mechanikai / elektromos terhelés illetve egyéb  nem a célnak való felhasználás.

- Helytelen tárolás, elemi kár okozta meghibásodás.  (pl. villám, túláram)

- Szakszerűtlen kezelés, poros, nedves környezetben való használat.

- Amennyiben a terméken végzett javítási / szerelési  munkálatokat nem az azokat elvégezni jogosult, megfelelő jogosítványokkal,  szakképzetséggel nem rendelkező harmadik személy, vagy  a vásárló végzi és a hiba ennek következtében  keletkezett.

- A cégünk által összeszerelt számítógép konfigurációk garanciális időszak alatti megbontását, javítását csak és kizárólag cégünk végezheti! Más szakszervíz által történő megbontásához csak írásban adott engedélyünkkel történhet! Más szakszervíz által okozott hibáért kizárjuk felelősséget, az adott hardverelem(ek) garanciális ügyintézését megtagadjuk.

- Szállítás vagy üzemeltetés közben külső  események hatására bekövetkező meghibásodás.

- Tonerek, tintapatronok 55%-nál alacsonyabb töltöttségi szint.

- Hiányzó vagy sérült garanciális záró címke, vonalkód, szériaszám ami miatt a terméket nem tudjuk beazonosítani.

- Kizárjuk felelősségünket a tonerek és egyéb általunk értékesített termékek használata által okozott károk, elmaradt haszon tekintetében.

- Az áruházunkban összeszerelt számítógép konfigurációk lezáró címkével kerülnek kiadásra. A címke sérülése (a ház megbontása) a komplett konfiguráció garancia vesztésével jár!

-Hibásan telepített, nem jogtiszta szoftver vagy vírus okozta meghibásodás.

 

Nem garanciális jellegű problémák:

- Kompatibilitási problémák. (A vásárló hardverkörnyezetében  nem működő, egyébként hibátlan alkatrész.)

- Bárminemű szoftveres probléma (operációs rendszer,  meghajtó program, BIOS-, szoftverfrissítés, felhasználó általi  hibás telepítésből fakadó hibák.)

- Természetes elhasználódás.

-  Utángyártott kellékanyagok 50% töltöttségi szint alatt, a nyomtatás minősége romolhat. Ez a természetes elhasználódás következménye!

- Az utángyártott tonerek, tintapatronok esetében esetleg nem helyesen jelzi a patron telítettségét a nyomtató, de ettől függetlenül a nyomtatás működik.

 

  A jótállási időtartam a vásárlás napjával kezdődik. A termék javítása esetén a jótállás időtartama meghosszabbodik a szervizben töltött idővel, kivétel ha nem található garanciális hiba. A javításhoz csak új alkatrész használható fel. A javítás következtében a termék értéke, használhatósága az azonos ideig rendeltetésszerűen használt termékhez képest nem csökkenhet. Ha a javítás során kiderül, hogy a hiba nem garanciális jellegű, úgy cégünk fenntartja a jogot magának, hogy mindenkori szerviz óradíjat számítsa fel, ez (4000Ft+ÁFA/óra). Utángyártott kellékanyagok, kompatibilitásai, kapacitások jelölése a gyártó cég által közzétett adatok alapján vannak feltűntetve, ezek tájékoztató jellegűek, pontosságukért és az ebből eredő károkért felelősséget nem vállalunk. A tonerek és tintapatronok esetében a megadott nyomtatható oldalszám hozzávetőleges érték, 5%-os nyomtatási lefedettség esetén érvényes. Ezért ez a használat függvényében jelentősen eltérhet!

 

Pixelhiba értelmezése, pixelgarancia

 

Egy teljes pixel (főpixel) három alpixelből: vörös, zöld és kék pixelből áll. Az alpixelek kombinációja biztosítja a teljes színtartományt, ami a képernyőn mint 1 főképpont kerül kijelzésre.

 

A pixelhibák meghatározására a gyártók az ISO 13406 Class II nemzetközi szabványt veszik alapul. A szabvány négy különböző hibát definiál:

1. Típus: Maximális fényerő beállításról minimális fényerőre állítás alkalmával az átlagos pixel válaszreakció 75%-osnál nagyobb (a képernyő világos marad).

2. Típus: Minimális fényerő beállításról maximális fényerőre állítás alkalmával az átlagos pixel válaszreakció 25%-osnál kisebb (a képernyő sötét marad).

3. Típus: Az első két típuson kívüli egyéb hibák. Leggyakrabban előforduló hiba, hogy a színtartományhoz tartozó cellák vezérlését végző tranzisztor meghibásodik és az adott képpont mindig vörösen, zölden vagy kéken világít (beragadt alpixel).

4. Típus: Csoporthiba, mely során kettő vagy több hibás pixel található meg egy 5X5 képpontos területen. Csoporthiba szabály: nem megengedett kettőnél több világos vagy kettőnél több sötét, illetve 2 vagy több vörös, zöld vagy kék pixelhiba egy 5X5 pixeles területen.

 

Az ISO 13406 Class II szabvány szerint az elfogadott pixelhibák száma 1 millió pixelre vonatkoztatva:

1. típus esetén: 2db

2. típus esetén: 2db

3. típus esetén: 5db

 

Ezek alapján egy 1028x768 felbontású (786.432 pixeles) kijelzőn a megengedett hibás pixelek száma:

1. típus: 2 X 786.432 / 1.000.000 = 1,57 pixel

2. típus: 2 X 786.432 / 1.000.000 = 1,57 pixel

3. típus: 5 X 786.432 / 1.000.000 = 3,93 pixel

 

Tehát a szabvány egy 1028x768 felbontású kijelzőn 1 világos, 1 sötét, illetve 3 színes hibás pixelt engedélyez.

 

Monitorvásárlás esetén az LG 3 napos cseregaranciát biztosít termékeire, az ACER és ASUS készülékekre külön garancia vásárolható.